Ako získať štátnu dotáciu na inštaláciu tepelného čerpadla?

Pre tepelné čerpadlá od STIEBEL ELTRON môžete získať štátnu dotáciu v rámci projektu Zelená domácnostiam II.

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o dotáciu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s názvom Zelená domácnostiam II.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

V pilotnom projekte bolo v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov eur. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II je v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov eur.

Viac informácií získate na našej stránke o štátnej dotácii pre tepelné čerpadlá.