Aké systémy ohrevu sa vyskytujú pri prietokových ohrievačoch vody?

Voda sa v prietokovom ohrievači vody ohrieva buď pomocou systému rúrkových ohrievacích telies,  alebo systémom vykurovania holým drôtom.

Väčšina prietokových ohrievačov značky STIEBEL ELTRON ohrieva vodu pomocou ohrievacích telies z holých drôtov. Vodivé holé drôty sa pritom nachádzajú bezprostredne v ohrievanej vode. Tieto výhrevné špirály sú vsadené do tlakuvzdorného izolačného bloku. V izolačnom bloku prechádzajú úseky potrubia cez výhrevné špirály. Predradené a redukčné úseky zabezpečujú izolačný odpor, dokonca i vtedy, ak ochranný vodič nemá byť prerušený. Izolačný odpor závisí od vlastností pretekajúcej vody. Z tohto dôvodu je potrebné v mieste montáže zohľadniť elektrický odpor a elektrickú vodivosť vody. Ohrievacie telesá z holých drôtov sa špeciálne hodia aj pre použitie v prípade vápenatej vody. Z dôvodu mimoriadne nízkeho objemu vody a vykurovacieho systému nízkej hmotnosti nevzniká po vypnutí zariadenia žiadne dodatočné teplo – to je podstatný dôvod pre redukciu usadenín vodného kameňa.

Nasledovné prietokové ohrievače vody sú vybavené systémom vykurovania holým drôtom:

Prietokové ohrievače vody

  • Plne elektronicky regulované so 4i technológiou (typ DHE)
  • Elektronicky regulované s 3i technológiou (typ DEL, DHB-E)
  • Elektronicky riadené s 2i technológiou (typ DHB ST, HDB- E)

Kompaktné prietokové ohrievače vody:

  • Elektronicky regulované s 3i technológiou (typ DCE, DCE … RC)

Mini prietokové ohrievače vody:

  • Elektronicky regulované (typ DEM)
  • Hydraulicky riadené (typ DNM, DHM)