Čo je systém detekcie vzduchu v elektronických prietokových ohrievačoch vody?

Prietokové ohrievače vody konštrukčného radu DHE, DHB-E, DHB-ST sú vybavené systémom detekcie vzduchu, ktorý v prípade výskytu vzduchu v rozvodnej sieti zabráni rozsiahlym poškodeniam zariadenia.

Ak sa ako príčina poruchy detekuje vzduch, činnosť zariadenia sa na 60 sekúnd preruší. Po tejto čakacej dobe sa zariadenie znovu automaticky spustí. Ak sa napr. pri uvádzaní do prevádzky nachádza v zariadení voda, bezpečnostná elektronika vypne vykurovacie teleso.