Čo je systém detekcie vzduchu v elektronických prietokových ohrievačoch vody?

Elektronické prietokové ohrievače vody sú vybavené systémom detekcie vzduchu, ktorý v prípade výskytu vzduchu v rozvodnej sieti zabráni rozsiahlym poškodeniam zariadenia.

Ak sa ako príčina poruchy detekuje vzduch, činnosť zariadenia sa na 60 sekúnd preruší. Po tejto čakacej dobe sa zariadenie znovu automaticky spustí.