Prietokový ohrievač vody do sprchy: Vyskúšajte moderné riešenie

Najlepšou vlastnosťou prietokových ohrievačov vody je minimálna tepelná strata. Po zavretí kohútika v ňom totiž zostane len pár kvapiek teplej vody.

Dátum publikácie - 23.09.2020

Druhou dôležitou prednosťou je veľmi rýchla dostupnosť teplej vody: prietokové ohrievače vody sa totiž obvykle montujú priamo do miesta odberu.

Technológia si poradí s poklesom tlaku i teploty

Prevedenie s technológiou „3i” (s regulovaným výkonom) sa konštrukčne líši od riešenia s technológiou „4i” (s regulovaným výkonom a prietokom).

Jednoduchší ohrievač s technológiou „3i” reguluje výkon ohrievacieho telesa tak, aby bola na výstupe nastavená teplota vody. Pri veľkom prietoku však nemusí byť maximálny výkon dostatočný a teplota vody začne klesať.

Alebo, napríklad, pri pripojení viacerých odberných miest, dôjde počas odberu k poklesu tlaku a následne k zmene prietoku a teploty.

Všetky tieto vplyvy rieši technológia „4i”, pri ktorej je v prietokovom ohrievači vody navyše regulačný ventil. Ten v okamihu, keď požadovanú teplotu nie je možné dosiahnuť len reguláciou výkonu, priškrtí prietok a prispôsobí ho teplote vstupnej vody i požadovanej teplote na výstupe.

Výhodou je krátka doba spotreby elektriny

Hoci má prietokový ohrievač vody väčšiu okamžitú spotrebu elektriny, odber trvá len niekoľko minút. Treba si však uvedomiť, že spotreba elektriny je pri prietokovom ohreve nižšia ako pri zásobníkovom ohreve.

Odpadajú totiž tepelné straty zásobníkového ohrievača vody.

Nižšie sú i straty v rozvodoch, a to vďaka krátkym rozvodným potrubiam a nižším výstupným teplotám. Pomocou obmedzovacieho relé na prioritné zapojenie môžeme počas odberu vody, ktorý trvá len niekoľko minút, vypnúť elektrické vykurovanie bez straty tepelného komfortu v dome.

Takto môžeme znížiť veľkosť domového ističa a teda aj paušálnych poplatkov. Prietokový ohrev vody je preto dobrý variant pre dom s veľmi nízkou tepelnou stratou, ktorý je možné vykurovať elektrinou.

Elektrické prietokové ohrievače vody STIEBEL ELTRON zaručujú úplný komfort pri príprave teplej vody ‒ nepotrebujú totiž montáž zmiešavacej batérie.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk