Ako fungujú prietokové ohrievače vody?

Všeobecný princíp fungovania je pre všetky prietokové ohrievače vody rovnaký a znázornený v nasledovnom texte. Veľmi kompaktné prístroje majú taký vysoký vykurovací výkon, že vtekajúca studená voda sa pri pretekaní ohrieva. V tomto prípade nie je potrebný zásobník teplej vody, ako to väčšinou býva pri centrálnych systémoch na prípravu teplej vody.

V závislosti od typu zariadenia sa prietokové ohrievače vody odlišujú podľa ich koncepcie riadenia a regulácie, rozsahu vybavenia, ovládania a technológie ohrievacieho telesa. Všetko toto ovplyvňuje efektivitu a komfort pri príprave teplej vody.

Vedeli ste, že elektronicky ovládané prietokové ohrievače vody ušetria viac ako 30 % nákladov na energie a vodu v porovnaní s hydraulickými prietokovými ohrievačmi?