Je modernizácia budovy použitím akumulačných pecí nákladná?

Relatívne veľkoobjemové akumulačné pece zo 60. a 70. rokov sa dajú bez mimoriadnych výdavkov  nahradiť modernými, inteligentnými a predovšetkým kompaktnejšími prístrojmi. Obyvateľov danej domácnosti nebude obťažovať stavebný odpad alebo hluk.