Sušiče rúk

 • Suché ruky za menej než 15 sekúnd

  Najnovší vývoj v oblasti vysokorýchlostných sušičov rúk: sušiče rúk Ultronic.

  Zobraziť všetky 4 produkty

  Teplovzdušné sušiče rúk redukujú patogény vo vzduchu

  Z poverenia pracovnej skupiny výrobcov teplovzdušných sušičov rúk sa nemecký Ústredný zväz elektrotechnického a elektronického priemyslu (ZVEI) zaoberal neustále aktuálnou otázkou:

  Spôsobujú teplovzdušné sušiče rúk množenie alebo redukciu patogénov vo vyfukovanom vzduchu?

  Výsledok: Celkový počet patogénov vo vyfukovanom vzduchu je približne o 90 % nižší ako v nasávanom vzduchu. To znamená, že teplovzdušné sušiče rúk redukujú patogény vo vzduchu! Dôvod: teplovzdušné sušiče rúk odoberajú vzduch na sušenie zo svojho okolia. Ak je okolitý vzduch zaťažený patogénmi, môžu preniknúť na umyté ruky. Vzduch v sušiči rúk sa však natoľko zahreje, že sa pritom môžu usmrtiť vyskytujúce sa patogény.

  Vykonalo sa niekoľko sérii meraní. V každom prípade bol výskyt patogénov vo vyfukovanom vzduchu nižší ako v nasávanom vzduchu. Štatistická analýza na úrovni 95 % ukázala, že rozdiely sú príznačné, čo znamená, že teplovzdušný sušič rúk znižuje výskyt patogénov vo vzduchu. Aj dodatočná séria meraní potvrdila, že vo vzduchovom kanáli nenastáva množenie patogénov. V teplovzdušnom sušiči sa teda netvoria žiadne patogény.

  Výhody teplovzdušných sušičov rúk

  • Dohady o „semenisku baktérií“ boli konečne vyvrátené. Opak je pravdou: teplovzdušné sušiče rúk znižujú výskyt patogénov vo vzduchu!
  • Pokiaľ ide o hygienu a ekológiu, sú teplovzdušné sušiče rúk, dávkovače papierových utierok rovnocenné s recyklovaným papierom a dávkovačom plátenných utierok.
  • Z hľadiska hospodárnosti sú elektrické teplovzdušné sušiče podľa výskumu Inštitútu ipi z roku 2000 na prvom mieste.
  • Z pohľadu prevádzkovateľa sú tak teplovzdušné sušiče rúk najlepším systémom: sú energeticky úsporné a ekologické a prinášajú moderné riešenie problému bez potreby likvidácie odpadu.