Aké sú výhody akumulačných pecí?

Jedným z najväčších problémov súčasnosti je akumulovanie obnoviteľných a ekologicky získaných zdrojov energie, ako napríklad veterná energia. Významný akumulačný úžitok elektrických systémov slúžiacich na vykurovanie miestností je v tomto prípade nevyvrátiteľný.

Akumulačné pece (akumulačné kachle) sa nabíjajú v nočných hodinách v čase nízkej tarify a nasledujúci deň odovzdávajú v závislosti od potreby získané teplo pomocou integrovaného regulátora teploty v miestnosti.

Pre odberateľa sú tieto špeciálne zvýhodnené tarify za nočný prúd prínosom, keďže akumulačné pece môžu využiť nočné prebytky dodávateľov elektrickej energie a môžu sa tým pádom ekonomickejšie prevádzkovať.