Aké sú výhody akumulačných pecí?

Jedným z najväčších problémov našej doby je akumulovanie obnoviteľných a ekologicky získaných zdrojov energie, ako napríklad veterná energia. Významný akumulačný úžitok elektrických systémov slúžiacich na vykurovanie miestností je v tomto prípade nevyvrátiteľný.

Akumulačné pece STIEBEL ELTRON

Akumulačné pece sa nabíjajú v nočných hodinách v čase nízkeho zaťaženia a nasledujúci deň odovzdávajú v závislosti od potreby získané teplo pomocou integrovaného regulátora teploty v miestnosti. Pre odberateľa sú tieto špeciálne zvýhodnené tarify za nočný prúd prínosom, nakoľko akumulačné pece môžu využiť nočné prebytky dodávateľov elektrickej energie a môžu sa tým pádom ekonomickejšie prevádzkovať.