Vetranie

 • Vetracie zariadenia od firmy STIEBEL ELTRON

  Moderná vetracia technika – viac ako len výmena vzduchu

  Moderné vetracie zariadenia zabezpečujú regulovanú výmenu vzduchu bez plytvania energiou. V závislosti od zariadenia zabezpečia aj vykurovanie a ohrev teplej vody.

  Dokážete si predstaviť domácnosť bez spoľahlivého vetrania? My v STIEBEL ELTRON rozhodne nie.

  Prečo je vetranie také dôležité?

  Moderné domy sú dnes vďaka účelnej tepelnej ochrane také utesnené, že straty energie sú takmer nulové. Najmä nízkoenergetické domy majú nepriepustný plášť budovy, aby sa predovšetkým zabránilo únikom tepla. Preto už nenastáva prirodzená výmena vzduchu, v dôsledku čoho sa kontrolované vetranie obytných priestorov stáva nevyhnutnosťou.

  Ale aj v bežnom bytovom fonde je vetranie na programe dňa. V dôsledku dodatočne vykonávaných zatepľovacích opatrení už totiž často nie je možné dostatočné zásobovanie vonkajším vzduchom cez škáry a netesnosti. Medzi účelnou tepelnou ochranou a nevyhnutnou potrebou čerstvého vzduchu tak vzniká konflikt záujmov, ktorý sa dá vyriešiť pomocou systémov na kontrolované vetranie bytu.

  Dôsledkom narastajúcej nepriepustnosti novostavieb a predovšetkým obytných budov po sanácii je potreba neustálej výmeny vzduchu, aby sa napríklad zabránilo tvorbe plesní a poškodeniu budov. Avšak vetranie oknami ako jediné vetracie opatrenie sa dá len veľmi ťažko realizovať. Aby sa totiž zabezpečila energeticky úsporná a hygienická minimálna výmena vzduchu, muselo by sa vetrať štyrikrát až šesťkrát denne približne na 5 minút, čo je pri odstavenom kúrení a pri úplne otvorených oknách takmer nemožné.

  Systémy na kontrolované vetranie bytu zabezpečia spoľahlivo potrebný čerstvý vzduch a navyše sa môžu s mimoriadnou energetickou účinnosťou postarať o vykurovanie a teplú vodu.

  Výhody

  • zlepšenie kvality vzduchu v miestnosti
  • zníženie škodlivých emisií
  • vyšší životný komfort
  • zamedzenie škôd v dôsledku vlhkosti
  • zníženie spotreby energie

  Rozličné vetracie zariadenia

  Decentralizované vetranie: presné a energeticky úsporné vetranie

  V prípade decentralizovaného vetrania bytu rozlišujeme systémy s regeneráciou a bez regenerácie tepla: pri decentralizovaných systémoch s regeneráciou tepla sa v každej miestnosti, ktorá sa má vetrať alebo odvetrávať, nainštaluje na vonkajšiu stenu samostatné zariadenie. Na tento účel sú k dispozícii systémy s dvoma ventilátormi a regeneráciou tepla prostredníctvom krížového protiprúdového výmenníka tepla. Pri výbere vhodných decentralizovaných zariadení si treba takisto všímať čo najnižšiu emisiu hluku a dobrú možnosť čistenia a údržby. Mala by byť možná regulácia jednotlivých ventilátorov, aby sa dal prietok vzduchu prispôsobiť potrebe.

  Riešenie na báze decentralizovaného vetrania je najlepšou voľbou najmä pri sanáciách alebo lokálnych problémoch s vlhkosťou. Náklady na inštaláciu sú spravidla nízke. Jednotlivé zariadenia sa v kritických miestnostiach z hľadiska vlhkosti, ako je kúpeľňa a kuchyňa, nezávisle od seba postarajú o odpadový vzduch. V spojení s ďalším zariadením môžu zabezpečiť dobré prevzdušnenie v celom obytnom priestore. Vlastné senzory pritom riadia zariadenia v závislosti od vlhkosti okolitého vzduchu.

  Centrálne vetranie: Príjemné čerstvé prostredie jednoducho všade

  V prípade centrálnych vetracích zariadení rozlišujeme medzi zariadeniami na odvádzanie vzduchu a zariadeniami na privádzanie/odvádzanie vzduchu: najjednoduchším a cenovo najvýhodnejším systémom centrálneho kontrolovaného vetrania bytu je zariadenie na odvádzanie vzduchu. Spotrebovaný vzduch sa z priestorov s odvádzaným vzduchom, ako je kuchyňa, kúpeľňa a WC, odsáva cez sieť kanálov. Zároveň prúdi čerstvý vzduch vďaka vzniknutému podtlaku cez vstupy vonkajšieho vzduchu priamo do miestností s privádzaným vzduchom (obývačka, detská izba, spálňa). Objem vzduchu, ktorý sa odoberie z miestností s odvádzaným vzduchom, určuje výkon ventilátora. Pomocou jednoduchého prepínača môžu obyvatelia prispôsobiť prietok vzduchu svojim potrebám. Prostredníctvom malého tepelného čerpadla sa dá odpadový vzduch využiť na ohrev teplej vody, prípadne na kúrenie. Odpadový vzduch ako zdroj tepla umožňuje vďaka svojej relatívne vysokej teplote dosiahnutie veľmi vysokej účinnosti.

  Potrebné vetracie prieduchy sa dajú uložiť do stien, betónových stropov alebo medzistropov, do podlahy, pod dlážku alebo aj voľne. Toto riešenie sa preto využíva predovšetkým v novostavbách alebo pri rozsiahlych modernizáciách. Veľkou výhodou je rovnomerný komfort čerstvého vzduchu po celej obytnej ploche. Energia získaná z odvádzaného vzduchu sa dá použiť na zahriatie privádzaného vzduchu.

  Na rozdiel od zariadenia na odvádzanie vzduchu sa v prípade zariadenia na privádzanie/odvádzanie vzduchu nasáva vonkajší vzduch na centrálnom mieste a rozvádza sa cez systém rúrok do miestností s privádzaným vzduchom. V krížovom protiprúdovom výmenníku tepla prebieha regenerácia tepla, ktorá prevedie až 90 % tepla odvádzaného vzduchu na privádzaný vzduch. Aby sa zabránilo znečisteniu zariadenia a kanálov, ako aj kvôli ochrane prípadných alergikov pred prachom a peľom sa vonkajší vzduch filtruje. Na tento účel slúžia filtre s rôznou kvalitou. Centrálne zariadenia na privádzanie/odvádzanie vzduchu zabezpečia veľmi vysoký komfort bývania.