Musím sa pri použití vetracieho zariadenia zriecť kozubu?

Nie, je však dôležité, aby ste kozub prevádzkovali nezávisle od okolitého vzduchu, resp. zabezpečili, že sa vetracie zariadenie vypne vždy vtedy, keď v kozube horí oheň – technicky žiaden problém. Bez ohľadu na vetracie zariadenie sa totiž pri dnešnej hustote budov neodporúča prevádzkovať kozub nezávisle od okolitého vzduchu, pretože odkiaľ má tento kozub získavať spaľovací vzduch?