Musím sa pri použití rekuperačnej jednotky zriecť krbu?

Nie. Je však dôležité, aby ste krb prevádzkovali nezávisle od okolitého vzduchu, resp. zabezpečili, že sa rekuperačná jednotka vypne vždy, keď v krbe horí oheň – technicky žiaden problém.

K dispozícii sú totiž krbové vložky s externým prívodom vzduchu priamo do spaľovacej komory. Bez ohľadu na rekuperačnú jednotku sa pri dnešnej tesnosti opláštenia novostavieb neodporúča používať interiérový vzduch pri prevádzke krbu.

V prípade novostavieb nie je vždy bezpečne zabezpečený dostatočný prívod vzduchu pre spaľovanie.