Môžem otvárať okná, keď používam rekuperačné zariadenie?

Vetranie pomocou okien pri používaní rekuperácie je, samozrejme, možné a nedá sa zakázať. Zároveň však strácate výhody riadeného vetrania, ako napr. filtráciu privádzaného vzduchu, redukciu prenikania hluku z exteriéru alebo úsporu energie v zimnom období.