Spotrebujú rekuperačné jednotky veľa energie?

Spotreba elektrickej energie závisí od výberu konkrétneho zariadenia a zaobchádzania používateľa s týmto zariadením. Ak neefektívne zariadenie pracuje neustále v „párty režime“, ešte k tomu so znečistenými filtrami, vyžaduje si to iste veľa energie. Ak sa navyše ešte intenzívne vetrá oknami, investícia sa istotne minie účinku.

Pri predpoklade správneho projektovania, nastavenia a adekvátneho zaobchádzania so systémom je dnes už bez problémov možné využívať technológiu čerstvého vzduchu. Pozitívne pritom pôsobí výrazný nárast efektívnosti zariadení, ktoré sú dnes dostupné na trhu.