Príslušenstvo
Diaľkové ovládanie RC 1 – Technické dáta