Decentrálne vetracie systémy
VRL-C 870 G Trend

 • Detaily produktu

  Použitie • Typickým použitím je kontrolované vetranie väčších miestností, ako sú napríklad triedy, zasadacie miestnosti a predajné priestory, materské školy, pohostinstvá a iné miestnosti určené na rôzne podujatia. • Automatické vetranie miestnosti zlepšuje vďaka integrovaným filtrom a rekuperácii tepla kvalitu vzduchu v miestnosti a znižuje podiel CO2, aerosólov, spór a nečistôt. Súčasne sa vďaka permanentnej výmene vzduchu znižuje zaťaženie vzduchu pachmi, baktériami a vírusmi. • Hlukovo optimalizované jednotky sú navrhnuté pre decentrálne použitie priamo v úžitkovej jednotke. Na vedenie vonkajšieho a odsávaného vzduchu sú potrebné vzduchové rozvody. Rozvádzanie odvádzaného a privádzaného vzduchu zabezpečujú priamo cez výstupy mriežky na prístroji.

  Komfortné funkcie • Prevádzkové režimy, programy a parametre je možné nastaviť jednoducho a intuitívne prostredníctvom riadiacej jednotky. Prístroje sú koncipované pre jednoduchý a rýchly servis a skonštruované s dôrazom na jednoduchú údržbu. Dodatočný snímač (príslušenstvo) meria koncentráciu CO2 vo vzduchu v miestnosti a automaticky reguluje vzduchový výkon prístroja, kým hodnota koncentrácie opäť neklesne pod nastavenú hodnotu CO2. Prostredníctvom pohybového snímača (príslušenstvo) je možné prístroj prepnúť do režimu základného vetrania, resp. na vyšší stupeň vetrania. Teplotne riadený obtok umožňuje automatické obchádzanie rekuperácie tepla. Všetky prístroje disponujú elektrickým predhrievacím registrom a je možné ich používať aj pri nízkych vonkajších teplotách s vyrovnanými objemovými prietokmi privádzaného a odvádzaného vzduchu. • Aby sa v stave pokoja zabránilo nekontrolovanému prúdeniu vzduchu, zariadenie je vybavené motorickými klapkami vonkajšieho a odvetrávaného vzduchu. • V prípade požiaru alebo výpadku napätia klapky ovládané pružinou uzatvoria vzduchové kanály vonkajšieho a odsávaného vzduchu, čím prispievajú k minimalizácii šírenia požiaru a spalín v rámci budovy. • Vo väčších objektoch je možné navzájom prepojiť až 20 prístrojov, ktoré je následne možné ovládať prostredníctvom jednej riadiacej jednotky. Prístroje je možné pripojiť k nadradenému systému riadenia budovy prostredníctvom rozhraní BACnet, Modbus a LON (príslušenstvo).

  Inštalácia • Prístroj je dimenzovaný pre montáž na strop a je možné ho integrovať do zavesených stropných podhľadov. Montáž je možné vykonať na rôznych miestach stropu. • Smer prúdenia možno nastaviť pomocou nastaviteľnej mriežky privádzaného vzduchu na čelnej strane prístroja. • Odvádzaný vzduch sa nasáva cez mriežku odvádzaného vzduchu na pravej úzkej strane.

  Účinnosť • Kombinácia energeticky úsporných ventilátorov EC, inteligentnej regulácie a ďalších snímačov vedie k efektívnemu spôsobu prevádzky.  Informácie Reach
  Technický informačný list

  Číslo výrobku: 204133

  Účinnosť vzduchového rekuperačného výmenníka až: 92 %

  Objemový prietok vzduchu: 300-870 m³/h

  Objemový prietok vzduchu max.: 870 m³/h

  Max. príkon: 1 850 W

  Výška: 507 mm

  Šírka: 902 mm

  Dĺžka: 1 688 mm

  Hmotnosť: 140 kg

  Zobraziť všetko

  Stiahnuť ako PDF

  Informačný list príslušenstva