Decentrálne vetracie systémy
VRL-C 300 G Trend

 • Detaily produktu

  Použitie • Zariadenie sa využíva na riadené vetranie väčších miestností, ako sú napríklad materské školy, školské triedy, predajné priestory, konferenčné miestnosti, pohostinstvá a iné spoločenské miestnosti. • Automatické vetranie miestnosti zlepšuje vďaka integrovaným filtrom a rekuperácii tepla kvalitu vzduchu v miestnosti a znižuje podiel CO2, aerosólov, spór a nečistôt. Súčasne sa vďaka permanentnej výmene vzduchu znižuje zaťaženie vzduchu pachmi, baktériami a vírusmi. • Hlukovo optimalizované jednotky sú navrhnuté pre decentrálne použitie priamo v úžitkovej jednotke. Na vedenie vonkajšieho a odsávaného vzduchu sú potrebné vzduchové rozvody. Rozvádzanie odvádzaného a privádzaného vzduchu zabezpečujú priamo cez výstupy mriežky na prístroji.

  Komfortné funkcie • Prevádzkové režimy, programy a parametre je možné nastaviť jednoducho a intuitívne prostredníctvom riadiacej jednotky. Prístroje sú koncipované s dôrazom na jednoduchú údržbu a rýchly a jednoduchý servis. • Dodatočný snímač (príslušenstvo) meria koncentráciu CO2 vo vzduchu v miestnosti a plne automaticky reguluje vzduchový výkon prístroja, kým hodnota koncentrácie opäť neklesne pod nastavenú hodnotu CO2. • Prostredníctvom pohybového snímača (príslušenstvo) je možné prístroj prepnúť do režimu základného vetrania, resp. na vyšší stupeň vetrania. • Teplotne riadený obtok umožňuje automatické obchádzanie rekuperácie tepla. • Všetky prístroje disponujú elektrickým predhrievacím registrom a je možné ich používať aj pri nízkych vonkajších teplotách s vyrovnanými objemovými prietokmi privádzaného a odvádzaného vzduchu. • Inštalácie sú vybavené motoricky ovládanými klapkami vonkajšieho a odsávaného vzduchu, aby sa mimo prevádzky predišlo nekontrolovanému prúdeniu vzduchu. • V prípade požiaru alebo výpadku napätia klapky uzatvoria vzduchové kanály vonkajšieho a odsávaného vzduchu, čím napomáhajú pri minimalizovaní šírenia požiaru a spalín v rámci budovy. • Vo väčších objektoch je možné navzájom prepojiť až 20 prístrojov, ktoré je následne možné ovládať prostredníctvom jednej riadiacej jednotky. Prístroje sa pripájajú k nadradenému systému riadenia budovy prostredníctvom rozhraní BACnet, Modbus a LON (príslušenstvo).

  Inštalácia • Prístroj je dimenzovaný pre montáž na strop a je možné ho integrovať do zavesených stropných podhľadov. Montáž je možné vykonať na rôznych miestach stropu. Mriežka privádzaného vzduchu nastaviteľná pre smer prúdenia vzduchu sa nachádza na čelnej strane prístroja. Odvádzaný vzduch sa odvádza cez mriežku odvádzaného vzduchu na pravej úzkej strane.

  Účinnosť • Energeticky úsporné ventilátory EC v spojení s reguláciou a ďalšími snímačmi umožňujú efektívny spôsob prevádzky.  Informácie Reach
  Technický informačný list

  Číslo výrobku: 204141

  Účinnosť vzduchového rekuperačného výmenníka až: 92 %

  Objemový prietok vzduchu: 100-300 m³/h

  Objemový prietok vzduchu max.: 300 m³/h

  Max. príkon: 760 W

  Výška: 407 mm

  Šírka: 585 mm

  Dĺžka: 1 202 mm

  Hmotnosť: 100 kg

  Zobraziť všetko

  Stiahnuť ako PDF

  Informačný list príslušenstva