Decentrálne vetracie systémy
VLR 70-2 CU – Technické dáta