Centrálne vetracie systémy
VRC-W 400 E – Príslušenstvo