Regulácia / energetický manažment
FE 7 – Technické dáta