Vykurovanie tepelným čerpadlom: Ušetrite s najmodernejšími technológiami

Voľba zdroja tepla patrí k najdôležitejším otázkam, ktoré musí riešiť každý, kto stavia alebo rekonštruuje dom. Ťažiskom úvah sú investičné náklady na jeho realizáciu a prevádzkové náklady v ďalších rokoch. Zrejme sa budeme zamýšľať aj nad komfortom obsluhy – v prípade, keď do svojich úvah zahrnieme kotly na tuhé palivá.

Dátum publikácie - 06.01.2021

Z hľadiska prevádzkových nákladov nie je táto úvaha zložitá, najlacnejšie je teplo z obnoviteľných zdrojov (OZE). Ide len o jeho najlepšie využitie.

Aj tu je úvaha pomerne jednoduchá: iba tepelné čerpadlo dokáže energiu okolitého prostredia využívať cez deň i v noci a v potrebnej miere v lete, ako aj v zime. Úvahu potom dokončíme porovnaním komfortu obsluhy.

Na rozdiel od kotlov na tuhé palivá (vrátane kotlov na biomasu) tepelné čerpadlo nevyžaduje (takmer) žiadnu obsluhu.

Technológie, ktoré fungujú takmer 50 rokov

STIEBEL ELTRON je jedným z prvých výrobcov tepelných čerpadiel na svete – svoje prvé tepelné čerpadlá pre rodinné domy predstavil už v roku 1976. V roku 2018 sa len v Európe predalo viac než 1,3 miliónov tepelných čerpadiel.

Odhad predaja tepelných čerpadiel na Slovensku za rok 2020 predikuje viac než 3 000 kusov predaných tepelných čerpadiel.

Viac ako 4/5 inštalácií bude v prevedení vzduch-voda.

Výhodnejšie než plyn

Porovnajme si dva súčasné spôsoby vykurovania  – tepelné čerpadlo a plynový kondenzačný kotol. Vzhľadom k súčasnému obdobiu klimatických zmien posúdime tieto dva spôsoby s ohľadom na možnosť chladenia tepelným čerpadlom.

Volíme pri tom vlastne medzi dvoma zdrojmi tepla – obnoviteľnou energiou okolitého prostredia (OZE) a plynom. Tepelné čerpadlo môže tiež veľmi efektívne spolupracovať s fotovoltikou (FV).

Ako pri vykurovaní, tak aj pri chladení.

Pokročilá technológia tepelného čerpadla ale niečo stojí. Ukážeme si, že použitie tepelného čerpadla je výhodnejšie.

Vezmime si napríklad rodinný dom s tepelnou stratou 8 kW, v ktorom bývajú štyria ľudia a vykuruje ho tepelné čerpadlo vzduch-voda STIEBEL ELTRON HPA-O 8 CS Plus. Výpočtový program nám ukáže nasledovné výsledky (tabuľka je súčasťou podrobného výpočtu STIEBEL ELTRON):

Ako sme k týmto hodnotám dospeli? Ročná potreba tepla je výsledkom štandardného výpočtu, ktorý vychádza z tepelnej straty domu.

Zahŕňa vykurovanie a ohrev vody.

Pri kondenzačnom plynovom kotli sa prakticky rovná energii dodanej plynom, pretože komínové straty vyrovnáva využitie kondenzácie spalín.

Tepelné čerpadlo, vrátane občasného dohrevu vstavaným elektrokotlom, potrebuje odobrať z elektrickej siete len asi 25 ‒ 35 % energie potrebnej pre vykurovanie a ohrev vody.

Zvyšok odoberá z obnoviteľnej energie okolitého prostredia (zo vzduchu).

Výhodou je i lacnejšia prevádzka ostatných spotrebičov

Investícia do technológie vždy zahŕňa zásobník na prípravu teplej vody, reguláciu celej vykurovacej sústavy a odhad ceny montáže. Pri plynovom kotli zahŕňa navyše plynovú prípojku a komín.

Z hľadiska prevádzkových nákladov je výhodou tepelného čerpadla to, že má celý dom dvadsať hodín nízku tarifu.

Lacnejšia je tak aj prevádzka ostatných spotrebičov.

Výpočet je, samozrejme, nutné vykonávať individuálne pre každý dom, pretože domácnosti majú rôzne spotreby teplej vody, domy sú vybavené niekoľkými typmi vykurovacích sústav, rôzne sa prevádzkujú atď.

Tiež je nutné individuálne dopytovať cenu plynu a elektriny. V použitom modeli vychádzame pre istotu z priemerného vykurovacieho faktora 3,1.

Prevádzkové výsledky sú však lepšie.

Lacnejšie je chladenie aj využitie slnečnej energie

Priaznivý výsledok v prospech tepelného čerpadla s rýchlou návratnosťou ráta s tým, že tepelné čerpadlo dom v lete aj chladí. Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON rady HPA-O je reverzné, takže bez ďalšieho vybavenia pripravuje v lete chladiacu vodu.

Tú púšťame do vykurovacej sústavy, takže bez ďalšej investície chladíme tou istou sústavou, akou v zime vykurujeme.

K plynovému kotlu však musíme dokúpiť klimatizáciu.

Pomocou tepelného čerpadla chladíme väčšinu dňa v nízkej tarife, kým klimatizáciami za cenu elektriny pre domácnosť ‒ tu je teda možná značná úspora.

Ďalším bonusom je možnosť veľmi efektívnej spolupráce tepelného čerpadla s fotovoltikou.

V lete ohrievame vodu len fotovoltikou a tepelným čerpadlom len chladíme. Aj pri chladení však využívame fotovoltickú elektrinu. V zimnom období, keď je výkon fotovoltiky slabší, naplno využívame tepelné čerpadlo. 

Keďže tepelné čerpadlo odoberá 70 % energie z okolitého prostredia (zo vzduchu), na krytie podstatnej časti spotreby kompresora postačí zimný výkon fotovoltiky, teda na vykurovanie domu a ohrev vody.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk