Zásobníkové ohrievače vody – Stacionárne ohrievače vody od 200 l