Beztlakový zásobníkový ohrievač vody

Beztlakový zásobníkový ohrievač vody (beztlakový bojler) je špeciálne konštruovaný prístroj, pri ktorom je vnútro akumulačnej nádrže cez špeciálnu výtokovú armatúru – batériu – trvalo spojené s atmosférou.

Pri zavretej batérii je v zásobníku nulový pretlak vody.

Keď sa otvorí ventil na výtokovej armatúre, začne sa napúšťať voda v potrubí do nádrže a tá vytláča teplú vodu z bojlera. Aby pri odbere teplej vody nevznikol v nádrži nadmerný pretlak, je batéria vybavená i relatívne úzkou dýzou, ktorá znižuje tlak pritekajúcej vody z vodovodného potrubia.

Táto konštrukcia umožňuje vyrábať nádrže z plastu, vďaka čomu sú tieto prístroje lacnejšie. Musia sa však vždy pripájať k špeciálnej beztlakovej výtokovej armatúre – batérii. Môžu byť pripojené len k jednému odbernému miestu.

Keď inštalatér omylom použije tlakovú batériu, sú následky vždy fatálne: dôjde k prasknutiu nádrže a vyplaveniu bytu, prípadne i tých pod ním.

 

>> Naspäť na slovník