Istenie

Každý elektrický spotrebič, napríklad elektrický bojler, alebo elektrické vedenie, musí byť istené proti skratu a preťaženiu. Pri tepelných čerpadlách, zásobníkových ohrievačoch vody a prístrojoch, založených na elektrickom vykurovaní, je požadovaný istič zvyčajne uvedený v tabuľke technických údajov.

Stanovenie správneho istenia a dimenzovania káblov je vysoko odbornou činnosťou, ktorú môže vykonávať iba pracovník s elektrotechnickým vzdelaním a skúškou podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

 

>> Naspäť na slovník