Prietokový ohrievač vody

Prietokový ohrievač vody je špeciálne konštruované ohrevné zariadenie, ktorým preteká voda. Jeho výkon je taký veľký, aby sa pretekajúce množstvo vody zohrialo na nastavenú teplotu.

Moderné prietokové ohrievače vody sú vybavené reguláciou výkonu, niektoré aj reguláciou prietoku, takže dokážu udržať nastavenú teplotu s presnosťou na menej než 1°C a vo veľkom rozsahu prietoku.

Prietokové ohrievače vody zvyčajne rozlišujeme na beztlakové a tlakové.

Beztlakové mávajú výkon do 6 kW a dajú sa pripojiť iba k jednej špeciálnej beztlakovej výtokovej armatúre – batérii. Používajú sa najmä pri umývaní rúk alebo malého riadu.

Druhou konštrukciou sú tlakové prietokové ohrievače vody, ktorú sú trvale pripojené k vodovodnému potrubiu. Vyrábajú sa až do výkonu okolo 30 kW a  môžu zásobovať viac odberných miest, ako aj komfortné hlavové sprchy.

Prednosťou prietokového ohrievača vody je prevádzka s minimálnymi stratami, pretože po skončení ohrevu v ňom nezostáva takmer žiadna voda, ktorá by zbytočne chladla.

Elektrický prietokový ohrievač vody je jedným z prvých spôsobov elektrického ohrievacieho telesa, ktoré v roku 1924 vynašiel nemecký vizionár a podnikateľ Dr. Theodor Stiebel.

 

>> Naspäť na slovník