Druhy elektrického krytia (IP)

Stupeň krytia (IP) udáva odolnosť elektrických zariadení, napríklad elektrických bojlerov, proti vniknutiu cudzieho telesa a kvapalín, najmä vody. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde.

Tvorí ho znak „IP“, ktorý dopĺňajú dve číslice:

  • prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov,
  • druhá označuje stupeň krytia pred vniknutím vody.

Jednotlivé stupne ochrany sú popísané v STN EN 60529. V niektorých priestoroch, napríklad kúpeľniach, je požadované krytie priamo stanovené predpisom.

 

>> Naspäť na slovník