Prečo počas ohrevu vody v beztlakovom ohrievači vody kvapká z armatúry voda?

Studená voda sa počas ohrevu rozťahuje a vytláča prebytočné množstvo vody do výtokovej trubice odberovej armatúry. Preto pri beztlakových zásobníkových ohrievačov vody nie je nutné inštalovať poistný ventil.

Kvapkanie vody z batérie počas ohrevu je bežný jav a nespôsobuje ho netesnosť batérie.