Jasná vízia: nová perspektíva pre váš domov

Progresívny, ekologický a inovatívny. STIEBEL ELTRON nasleduje jasnú víziu k technickému pokroku. Nový spôsob myslenia nás spája a posúva dopredu. Nás ako podnikateľov a vás ako našich partnerov a zákazníkov. Pripravili sme pre vás interview s Dr. Kaiom Scheifelbeinom, ktorý pracuje na pozícii výkonného riaditeľa.

Pán Schiefelbein, čo pre STIEBEL ELTRON znamená jasná vízia?

Jasná vízia je to, čo nás, ľudí v STIEBEL ELTRON, ženie dopredu. Sme ľudia, ktorých vášňou je posúvať riešenia energetických systémov vpred. Neustále sa musíte hýbať dopredu. Tým sa riadim aj ja. Začal som pracovať v STIEBEL ELTRON pred viac ako dvadsiatimi rokmi ako projektant, pretože som chcel vyvíjať efektívnu a perspektívnu techniku do domácností.

Už vtedy som uprednostňoval tepelné čerpadlá pred olejovými alebo plynovými kotlami. STIEBEL ELTRON bol a stále je pre mňa úplne jasným číslom jeden v tomto druhu technológií.

V spoločnosti sa kladie dôraz na efektívne produkty využívajúce elektrickú energiu na ohrev vody, vykurovanie, vetranie v dome a v lete aj na príjemné chladenie.. Naše riešenia nájdu uplatnenie všade – v jedno- aj viacgeneračných domoch, v bytoch, či v bytovkách. Elektrická energia sa v Nemecku stáva čoraz ekologickejšou, čo bolo tiež hnacou silou pre naše green-tech riešenia – prietokové ohrievače, vetracie systémy, tepelné čerpadlá, klimatizácie a elektrické vyhrievače. Od roku 1924 sa STIEBEL ELTRON špecializuje na vývoj energeticky nenáročných produktov. Tie sa vyznačujú vysokou kvalitou a komfortom, ktorý poskytujú našim zákazníkom.

Efektívne nastavenie spotreby energie, ktoré prispieva k jej šetreniu, sa u mnohých stavebných spoločností spája s predsudkom. Myslia si, že sa tým znižuje komfort. U nás však efektivita a komfort kráčajú ruka v ruke.

 

Aké míľniky dokazujú posolstvo jasnej vízie?

Sú to rozhodne naše produkty, ktoré za seba hovoria. Keď sa pozrieme do minulosti, sme hrdí, že sme na konci 40-tych rokov priniesli na trh prvý hydraulický prietokový ohrievač DH 18.

V roku 1987 bol míľnikom prietokový ohrievač vody DHE, prvý plne elektronicky regulovaný prietokový ohrievač vody na svete. Ak by sme chceli zachádzať do detailov, treba spomenúť, že aby sme mohli ponúknuť zákazníkovi hodnotný produkt, investujeme veľa času do vývoja. Napríklad do vecí, ktoré zákazníci nevidia, no pri použití značne pociťujú. V našich elektrických ohrievačoch vody máme tri senzory skombinované s motorovým ventilom.

Senzory zachytávajú teplotu na vstupe, teplotu na výstupe, ako aj prietokové množstvo – porovnávajú predpokladaný stav so skutočnými hodnotami. Úžasná technika! To teší nielen vynálezcu, ale aj človeka v sprche. Táto technológia sa totiž stará o to, aby nedochádzalo k odchýlkam teplôt ani v prípade kolísania množstva vody, takže voda ostáva príjemne teplá po celý čas.

Naša história v riešeniach ohrevu vody je dlhá a veľa ľudí si spája STIEBEL ELTRON s ohrievaním vody. To nás, samozrejme, teší! Naše produktové portfólio sme však rozširovali ďalej. Ako jeden z prvých výrobcov začal STIEBEL ELTRON v roku 1976 s vývojom a produkciou tepelných čerpadiel v Holzmindene. Toto zariadenie je pre mňa odjakživa súčasťou revolúcie v energetike. To, že energetická efektívnosť u nás hrá dôležitú rolu, sa ukázalo napríklad aj v roku 2014, keď sme s tepelným čerpadlom zem-voda radu WPC dosiahli najvyššiu hodnotu energetickej efektívnosti vo svojej skupine, hodnotu COP 5.

COP je dobré porovnávacie kritérium pre energetickú efektívnosť a hospodárnosť tepelných čerpadiel. Hovorí nám, v akom pomere je tepelný výkon, meraný v kW, a spotreba elektrického prúdu agregátu tepelného čerpadla za reálnych podmienok.
Naši zákazníci to zbadajú vtedy, keď ostanú prekvapení nízkymi režijnými nákladmi.

Okrem režijných nákladov je často diskutovanou témou aj priestorová náročnosť, hlavne počas plánovania výstavby domu. Naše krédo je: efektívna technika, kompaktne navrhnutá pre väčší komfort bývania. Od roku 1999 dokazuje naše integrované vetracie zariadenie LWZ to, že sa všetky technické funkcie domu, ako vetranie, vykurovanie, ohrev vody a chladenie, vedia zlúčiť do jedného zariadenia.

Toto zariadenie nezabezpečuje len prívod a odvod vzduchu do miestností. Prenáša tiež tepelnú energiu odvádzaného vzduchu na privádzaný vzduch – a zároveň odčerpáva zo vzduchu energiu cez integrované tepelné čerpadlo ešte raz a zlepšuje už beztak dobrú efektivitu zariadenia pri vykurovaní a ohreve vody. Naši zákazníci potrebujú preto len približne 2,5 m² pre efektívnu techniku, ktorá zabezpečí dobré vetranie, ohrev vody a príjemné teplo, prípadne chlad. To mám na mysli, keď hovorím o spojení komfortu, efektivity a kvality v jednom produkte.


Ako zaistí STIEBEL ELTRON tieto vysoké nároky?

Okrem efektivity, komfortu a kvality sú dôležité ešte nasledujúce dva body – po prvé realizácia objektívnych testov, napríklad s Fraunhofer ISE alebo s odbornou školou Basel – kde riadne otestujeme naše tepelné čerpadlá a vzduchotechniku.

Som v tomto úplne úprimný, vynálezca berie citlivo, keď experti roznosia jeho projekt na kopytách a keď náhodou niečo nefunguje tak, ako si to pri vývoji predstavoval.
Ale cez to sa treba preniesť, v konečnom dôsledku je najdôležitejšie, aby produkt prinášal našim zákazníkom radosť. Preto sú pre nás nezávislé testy také dôležité.

Podnikový výskum a spolupráca s vedeckými inštitúciami zlepšujú náš pohľad na technické riešenia a ich funkčnosť.

Druhým dôležitým bodom sú naše pilotné projekty, kde v praxi môžeme našim zákazníkom ukázať, že dokážeme naše sľuby o kvalite aj dodržať. Najmladší projekt je náš Energy Campus v Holzmindene – naše vzdelávacie a komunikačné centrum.

Príkladný projekt pre trvalo udržateľné a energeticky efektívne staviteľstvo, ktorý vyprodukuje viac energie, ako spotrebuje. Energy Campus získal najvyššie ocenenie – platinový certifikát nemeckej spoločnosti pre dlhodobo udržateľný rozvoj (DGNB), aké kedy budova v kategórii objektov používaných na vzdelávanie získala. Takéto vyznamenanie nás, samozrejme, napĺňa hrdosťou. S Energy Campusom vyslala firma jasný signál. Budúcnosť zásobovania energiou využitím elektrického prúdu je možná už dnes. Prezentujeme technické zariadenia budov, ktoré sú inteligentne prepojené a spôsobilé pre budúcnosť.

 

Prečo je STIEBEL ELTRON tak výrazne zameraný na elektrický prúd ako zdroj energie?

Transformácia energetických systémov sa musí dostať do kotolní. Otázkou ostáva, s akou technikou ušetríme CO₂ tak, aby sme dosiahli tento cieľ? Olej alebo plyn? Nie.

Do úvahy prichádza solárna energia, biomasa a obmedzenie spotreby – to sa dá však iba v ohraničenom množstve. Takže nám ostáva len obnoviteľný prúd ako zdroj energie pre výhrev v budúcnosti.

Logicky z toho vyplýva pre mňa nasledovné: ak transformácia energetických systémov má byť myslená vážne, ak chceme teraz a aj v budúcnosti znižovať CO₂, potom musíme staviť na tepelné čerpadlá. Nie je skrátka iné riešenie. Tepelné čerpadlá môžu, ako jediná vykurovacia technika s využitím obnoviteľnej energie, využívať teplo z obnoviteľných zdrojov celoročne a teoreticky neobmedzene – pretože energia zo vzduchu, z pôdy a podzemných vôd je vždy k dispozícii.

Oproti tomu solárna energia je efektívna v lete, prípadne v prechodných obdobiach, kedy svieti slnko a dostupnosť biomasy je taktiež ohraničená. Preto sú tepelné čerpadlá kľúčovou technológiou pri transformácii energetického systému.

 

Veľkým predsudkom zostáva, že nedokážeme vyprodukovať toľko elektrickej energie, koľko bude v budúcnosti potrebné. Je to pravda?

Energetická stratégia v Nemecku je nastavená nasledovne: do roku 2030 jemne stúpne spotreba, no najneskôr do roku 2050 klesne vo všetkých oblastiach. Teraz sa pravdepodobne pýtate, že ako to je možné. Dosiahne sa to tak, že stavby budú vďaka tepelnej izolácii a prísnejším pravidlám pre novostavby v budúcnosti oveľa efektívnejšie, takže spotreba prúdu sa zredukuje. To dokazuje, že transformácia energetických systémov je súhrou medzi energetickou efektívnosťou v stavebníctve a obnoviteľnými zdrojmi energie. A súvisí to s tým, že dovtedy dôjde k výmene neefektívnych vykurovacích zariadení v starších stavbách.

Aké konkrétne možnosti mi ponúka STIEBEL ELTRON na to, aby môj dom spĺňal aktuálne aj v budúcnosti kladené požiadavky?

Technika bude stále viac a viac komplexnejšia. STIEBEL ELTRON pracuje na tom, aby zákazník vo svojom dome jednoducho spokojne býval a cítil sa dobre – to ostatné reguluje technika. Snažíme sa pristupovať k tejto téme zoširoka, takže prinášame riešenia pre novostavby, ako aj pomoc pri sanácii.

Téma, ktorou sa stavební inžinieri budú čoraz viac zaoberať, sú vetracie systémy. Už dnes vidno, aké je vetranie z dôvodu stále hustejšej výstavby dôležité.

Pre energetickú bilanciu a zdravé ovzdušie v miestnostiach hrá regulované vetranie obytných priestorov kľúčovú rolu. Namiesto klasického vetrania cez okno sa s pomocou inteligentných vetracích systémov dá tepelná energia z odvetrávania využiť na ohrev privedeného čerstvého vzduchu.

Čistý vzduch, bez straty energií – cez správne vetracie systémy sa dajú ušetriť poriadne peniaze, ak poznáte tajomstvo vetrania.

Transformácia energetických systémov ožíva vďaka stavebným inžinierom, techniku na jej uskutočnenie máme už dnes.

 

Ďakujem vám za rozhovor.

Viac informácií o jasnej vízii spoločnosti STIEBEL ELTRON nájdete na: https://www.stiebel-eltron.sk/sk/aktuality/jasna-vizia.html