Project Energy – iniciatíva pre dom budúcnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie

Aké energetické koncepty sú potrebné pre prechod na iné energie?

Svet sa mení. Čo podnecuje tieto zmeny, je jasné - nastávajúce klimatické zmeny a stále ubúdajúce zdroje. Po celom svete pracujú spoločnosti a vedci na vývoji nových technológií a produktov. Vlády zavádzajú nové štandardy. A všetci vedia, že dnešná doba vyžaduje nové myslenie, nové zaobchádzanie s energiami.

 

Z týchto tém sme v spoločnosti STIEBEL ELTRON urobili kľúčové oblasti vlastnej produktovej a vývojovej práce. Disponujeme produktami pre efektívne riadenie vykurovania a ohrevu vody a zapojenie regeneratívnych energií. Používame technológie, ktoré už dnes hrajú podstatnú rolu v dome budúcnosti.

 

Sme presvedčení, že stojíme len na začiatku veľkého vývoja. Z dôvodu efektívnej koordinácie všetkých budúcich požiadaviek a ich cieleného rozpracovania spustila spoločnosť STIEBEL ELTRON v roku 2013 Project Energy – iniciatívu za dom budúcnosti.


„Nejde iba o energiu, ale omnoho viac o inteligenciu a jej správne využitie.“
Inteligentné technické zariadenia budov.

Čo je Project Energy?

Project Energy - dom budúcnosti sa spolieha na zelenú elektrinu - prechod na iné energie vyžaduje tiež zmenu myslenia v stavebníctve

Po celom svete pracujú vlády, spoločnosti a vedci na zvládnutí výzvy v rámci prechodu na iné energie, a to z hľadiska klimatických zmien a ubúdajúcich zdrojov. Zúčastňuje sa toho aj spoločnosť STIEBEL ELTRON? 

Spoločnosť STIEBEL ELTRON ako inovatívny výrobca v oblasti technických zariadení budov preberá časť zodpovednosti a vníma tieto výzvy ako šancu. Za týmto účelom sme spustili iniciatívu pre dom budúcnosti - Project Energy. 

O čo ide?
Project Energy je založený na jasnej filozofii, že v dome budúcnosti bude elektrina z obnoviteľných zdrojov predstavovať určujúcu formu energie. Iba s elektrinou ako univerzálnou formou energie a hlavným médiom energetických trhov môže dom nájsť svoje miesto v rámci prechodu na iné energie. Patrí sem výroba elektriny rovnako ako jej akumulácia, doplnená inteligentným manažmentom toku energie v dome a komunikáciou s inteligentnou verejnou sieťou, Smart Grid.


„O prechode na iné energie sa všade hovorí – u mňa doma je to realita.“
Nezávislosť vďaka technickým zariadeniam budov budúcnosti.

Kompas Project Energy - využívať, akumulovať a riadiť obnoviteľné zdroje energie

Aké pokrokové nápady budú vytvárať budúcnosť?

Preberáme výkonnú funkciu pri prechode na iné zdroje energie.

Ako poskytovateľ inovatívnych riešení s viac ako 90 ročnými skúsenosťami vieme, že už dozrel čas na energeticky účinné, prepojené a stabilné riešenia, ktoré môžeme čisto, bezpečne a zodpovedne odovzdať ďalším generáciám. Pomocou Project Energy ponúkame ucelené riešenia pre technické zariadenia budov budúcnosti: výroba energie, akumulácia energie, energetická účinnosť a energetický manažment.

 

VÝROBA ENERGIE

Prirodzené využívanie prírodných energetických potenciálov.
Kto využije možnosti, ktoré máme už dnes, môže sám ľahko znížiť časť spotreby elektriny. Nie náhodou sa stále viac vlastníkov domov rozhoduje pre fotovoltiku a teda aj pre väčšiu energetickú nezávislosť.

 

AKUMULÁCIA ENERGIE

Inteligentné zaobchádzanie s obnoviteľnými zdrojmi energie.
Trh s obnoviteľnými zdrojmi energie už nebude dlhšie riadený prostredníctvom dopytu, ale stále viac prostredníctvom ponuky. Vznik elektriny z regeneratívnych zdrojov totiž nie je možné ovplyvniť.


STIEBEL ELTRON riešenie pre dom budúcnosti

Set s tepelným čerpadlom vzduch-voda HPA-O 8 CS Plus a hydraulickým modulom HSBB 180 Plus

 
  • Tepelné čerpadlo určené pre vonkajšiu inštaláciu.
  • Minimálna hlučnosť, ktorá sa dá ešte viac znížiť vďaka režimu Silentmode.
  • Vysoká účinnosť vďaka inverterovej technológii.
  • Hydraulický modul obsahuje 178 litrový zásobník teplej vody, ekvitermickú reguláciu, elektrokotol 8,8 kW a prepínanie vykurovanie/príprava teplej vody.
  • 3 funkcie: vykurovanie, chladenie, ohrev vody.
  • Set vyvinuli a vyrobili v Nemecku.
  • Súčasťou setu je aj diaľková správa ISG web.
  • Set je určený pre rodinné domy s rozlohou < 200 m².
Získať viac informácií o sete

* Cena po odrátaní maximálnej možnej dotácie z programu Zelená domácnostiam.

Akcia platí do 30. 9. 2024.

„Energia vzniká tam, kde ju potrebujem, u mňa doma.“
Prechod domova na iné zdroje energie.