Prietokové ohrievače vody – Tipy a rady

 • Od plne elektronicky regulovaného až po elektronicky riadený prietokový ohrievač

  Rozdiely vo výbave „plne elektronicky regulovaný“, „elektronicky regulovaný“ a „elektronicky riadený“ určujú komfort teplej vody a stabilitu výstupnej teploty pri prietokových ohrievačoch.

  Technológia "i" od firmy STIEBEL ELTRON

  Technológia "4i": PER

  4-násobná inteligencia pre neobmedzený špičkový komfort. Pri plne elektronickej regulácii vsádza STIEBEL ELTRON na technológiu "4i". Kombinuje tri senzory s motorovým ventilom. Senzory zaznamenávajú teplotu na vstupe, teplotu na výstupe a prietokové množstvo. Neustála kompenzácia požadovanej a skutočnej teploty zaručuje, že požadovaná teplota bude presne dodržaná. Ak zariadenie pracuje na maximálny výkon, bude mať vyššia potreba teplej vody automaticky za následok pokles teploty. Aby bola aj v tomto prípade dodržaná požadovaná teplota, reguluje motorový ventil automaticky nepatrne množstvo vody. Rušivé teplotné výkyvy pri sprchovaní tak patria minulosti. Deje sa to automaticky, bez toho, aby užívateľ čokoľvek z toho postrehol. Vysoký komfort – predovšetkým vtedy, ak sa má zásobovať viacero odberných miest. 

  Nezávisle na spôsobe sprchovania a vonkajších vplyvoch sa vďaka technológii "4i" vždy dosiahne želaná teplota s presnosťou na jeden stupeň. Zmiešavanie so studenou vodou je zbytočné. Tým sa použije len skutočne potrebné množstvo energie a dosiahne sa primerane vysoká miera efektívnosti. STIEBEL ELTRON pretavila túto technológiu pre exkluzívny komfort do svojho špičkového modelu PER.

  K plne elektronicky regulovanému prietokovému ohrievaču vody PER

  Technológia "3i": PEO

  3-násobná inteligencia pre vysoký komfort. Elektronicky regulované zariadenia sú vybavené technológiou "3i". Pozostáva zo senzora teploty na vstupe, senzora teploty na výstupe a senzora prietoku. Tým prietokový ohrievač vody zabezpečuje konštantnú požadovanú teplotu na výstupe s presnosťou na jeden stupeň. Ak zariadenie vo výnimočných prípadoch pracuje s maximálnym výkonom, napríklad v zime pri extrémne nízkych teplotách vody na vstupe, môže užívateľ batériou regulovať odoberané množstvo vody, a tým aj požadovanú teplotu vody.

  Celkovo je technológia "3i" vysoko efektívna, nakoľko sa použije len skutočne potrebné množstvo energie a vody. V tomto ohľade v ničom nezaostáva za technológiou prémiovej triedy.

  K elektronicky regulovanému prietokovému ohrievaču vody PEO

  Technológia "2i": PEG

  2-násobná inteligencia pre každodenný komfort prípravy teplej vody. Elektronicky riadené prietokové ohrievače vody pracujú s takzvanou technológiou "2i" pozostávajúcou zo snímača teploty na vstupe a snímača prietoku. Pritom sa vypočítava potrebný vykurovací výkon v závislosti od zvoleného stupňa teploty. Je možné vybrať si maximálne medzi tromi stupňami pevne nastavenej teploty (cca 35, 45, 55 °C). Ak je potrebná iná teplota, môže sa individuálne regulovať primiešavaním studenej vody. Energetická účinnosť technológie "2i" je optimalizovaná na spotrebu energie jednotlivých teplotných úrovní.

  K elektronicky riadenému prietokovému ohrievaču vody PEG