Mini prietokové ohrievače vody
EIL 4 Trend + OT – Technické dáta