Mini prietokové ohrievače vody
EIL 3 Trend + UT – Technické dáta