Zásobníky pre prípravu teplej vody
SB-VTS 400/3 – Príslušenstvo