Prínos tepelného čerpadla na ohrev vody pre domácnosť

Tepelné čerpadlo vzduch-voda sa dá využiť aj na ohrev vody. V posledných rokoch sa do povedomia dostávajú tzv. tepelné čerpadlá pre prípravu teplej vody, ktoré slúžia najmä ako náhrada elektrických zásobníkových ohrievačov vody ‒ bojlerov.

Dátum publikácie - 16.12.2020

Špecializované prístroje iba na ohrev vody sú jedným z výsledkov kontinuálneho vývoja chladiacich okruhov, nových chladív a tiež zvyšujúceho sa tlaku na znižovanie záťaže životného prostredia.

Viac hygieny bez nutnosti dohrievania

Úlohou chladiaceho okruhu v prípade tepelných čerpadiel pre ohrev vody je dosiahnuť teplotu teplej vody 65 °C a viac bez pomoci prídavného ohrievacieho telesa. V zásobníku teplej vody takéhoto tepelného čerpadla potom máme základ pre veľké množstvo vody zmiešanej v zmiešavacej batérii.

Teplota 65 °C a vyššia je dôležitá pre likvidáciu baktérií, napr. legionel.

V bežných tepelných čerpadlách sa na zvýšenie teploty a tzv. vyvárku legionel používa dohrev elektrickým vykurovacím telesom. Pri tepelných čerpadlách pre ohrev vody to zvládne chladiaci okruh sám.

Tým pádom stále pracujeme iba s približne tretinou elektriny a dvoma tretinami energie z obnoviteľných zdrojov (OZE), ktorá je zadarmo a nezaťažuje životné prostredie.

STIEBEL ELTRON ponúka špeciálne tepelné čerpadlá pre ohrev vody už mnoho rokov.

Najnovšie tepelné čerpadlá STIEBEL ELTRON SHP-A 220/300 (X) Plus pracujú s vnútorným vzduchom v budove, teda so vzduchom s teplotou 6 ‒  42 °C. Umiestňujú sa prednostne do priestorov s prebytočným teplom – napr. kotolne, výmenníkovej stanice, strojovne, pekárne, veľkej kuchyne.

Tieto priestory tepelné čerpadlá súčasne ochladzujú a využívajú tak odpadové teplo vznikajúce prevádzkou. Šetria teda i chod klimatizácie.

Pre zmiešanú prevádzku s čiastočným využitím vonkajšieho vzduchu s rozsahom teplôt zmiešaného vzduchu od -8 °C do +35 °C, slúžia tepelné čerpadlá SHP-F 220/300 (X) Premium.

V oboch radách má prevedenie s označením X vnútorný výmenník pre pripojenie napr. ku kotlu na biomasu alebo k solárnym panelom.

Dve tretiny až tri štvrtiny energie zadarmo

Účinnosť prenosu tepla tepelným čerpadlom popisuje tzv. vykurovací faktor. Uvádza, koľkokrát viac tepla dodáme do domu, než sme odobrali (a zaplatili) elektrickej energie z elektrickej siete.

Vykurovací faktor tepelných čerpadiel STIEBEL ELTRON pre prípravu teplej vody sa pohybuje medzi 3,0 – 4,2, spotreba elektrickej energie je teda iba 33 % až 23 % z celkovej energie dodanej pre ohrev vody.

Znamená to, že 67 % až 77 % energie získavame zadarmo z okolitého prostredia.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk