Akumulačné pece – Tipy a rady

 • Radšej energiu ukladať, ako ju rozdávať.

  Akumulačné pece s novým využitím

  Akumulačné vykurovacie zariadenia môžu na pozadí prelomu v energetike nadobudnúť úplne nový význam. Dostupné kapacity napr. v akumulačných hydroelektrárňach nie sú dostatočné na zachytenie výrazne kolísavých objemov prúdu a fotovoltického zariadenia v čase špičiek. Akumulačné vykurovacie zariadenia sa v tomto prípade dajú použiť ako tepelné zásobníky na odľahčenie siete.

  Viac ako 1 milión obytných jednotiek v Nemecku má totiž stále elektrické akumulačné vykurovacie zariadenia, takže disponujú 5-krát väčšou akumulačnou kapacitou ako dostupné akumulačné hydroelektrárne.

  Modernizácia – investícia pre používateľov a životné prostredie

  Samotná kombinácia elektronickej vonkajšej regulácie nabíjania v závislosti od vonkajšej teploty s novými zásobníkmi tepla ušetrí na základe skúseností až 20 % energie v porovnaní so starším akumulačným vykurovacím zariadením bez regulácie nabíjania v závislosti od počasia.

  Keďže sú moderné zásobníky tepla vybavené elektronickými regulátormi nabíjania a majú výrazne lepšie tepelno-izolačné schopnosti, dá sa presne regulovať a dosiahnuť požadovaná teplota. Aj stále dostupné zvyškové teplo sa zachytí omnoho exaktnejšie, vďaka čomu sa dobíja len chýbajúce množstvo energie.

  Keďže výroba elektriny s využitím vetra a slnka neustále kolíše, má sa použiť aj objem zásobníkov dostupných zariadení s akumuláciou tepla na cielené odstraňovanie prebytkov v sieti.

  Export-Import-Übersicht

  • Der Ausbau von erneuerbaren Energien erfordert die Schließung und Nutzung von Speichermöglichkeit
  • Nicht ausreichend genutzte Speichermöglichkeiten bedingen den Export von Überkapazitäten
  • Der Exportüberschuss im Jahr 2013 beträgt 34,3 Twh
  • Speichermöglichkeiten sind aber theoretisch vorhanden

  Speicherpotenziale

  • Vorhandenes Speicherpotenzial in Form von thermischen Speichern
  • Zur Nutzung bedarf es eines intelligenten Lastmanagements
  • Überkapazitäten (Saldo) und Speicherpotenzial sind im Jahresverlauf weitgehend gleich

  Die Energiewende ist da

  Werden die Wärmespeicheranlagen im Rahmen eines Lastmanagements eingesetzt verschiebt sich der Strommix zusätzlich zu Gunsten erneuerbarer Energien und verbessert somit die Ökobilanz der Nachtspeicherheizungen. Schon heute können moderne Speicherheizungen zum Lastmanagement uns verbesserte Integration des regenerativ erzeugten Stroms beitragen.

  Die zeitliche Lastenverschiebung entlastet Verbraucher und Netze.

  Vorwärtssteuerung (VST): Laden von 22:00 Uhr bis 03:00 Uhr - 2,71 Cent/kWh, 27,05 Euro/MWh. Rückwärtssteuerung: Laden von 01:00 Uhr bis 06:00 - 1,82 Cent/kWh, 18,2 Euro/MWH; das sind 33 Prozent Einsparung im Vergleich zur Vorwärtssteuerung. Intelligente Lastverschiebung: Laden von 05:00 Uhr bis 10:00 Uhr - 0,42 Cent/kWh, 4,16 Euro/MWh; das sind 85 Prozent Einsparung im Vergleich zur Vorwärtssteuerung.

  Wichtige Funktion der Wärmespeicher für Energiewende anerkannt

  Seit der EnEV 2014 ist die Außerbetriebnahmepflicht für ältere Speicherheizungsanlagen entfallen, die in §10a der EnEV 2009 gefasst war. Die Bestandsanlagen können damit über 2020 hinaus betrieben werden, auch wenn sie schon älter als 30 Jahre sind.

  Heute stehen wir vor dem Problem, wie wir regenerative und umweltfreundlich erzeugte Energien, wie z. B. Windenergie, am besten speichern können. Elektrische Raumheizsysteme bieten eine Möglichkeit dazu. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung eine entsprechende Gesetzesänderung verabschiedet. Diese sieht keine Außerbetriebnahme von elektrischen Raumheizsystemen ab dem 1. Januar 2020 mehr vor, sondern erlaubt deren Betrieb vielmehr über das Jahr 2020 hinaus.

  Vorteile der Änderung

  Elektrische Raumheizsysteme laden sich nachts in den sogenannten Schwachlastzeiten auf und geben die Wärme am folgenden Tag durch integrierte Raumtemperaturregler bedarfsgerecht ab. Der Abnehmer profitiert dabei von den vergünstigten Nachtstrom-Tarifen, weil durch elektrische Raumheizsysteme mit Wärmespeicherung die „Nachttäler“ der Energieversorger gefüllt und durch eine konstante Leistungsabgabe wirtschaftlicher betrieben werden können.

  Die Initiative zur Aufhebung dieser Regelung ging direkt vom Deutschen Bundestag aus. Die Politiker reagierten damit auf den stetig wachsenden Anteil umweltfreundlicher erneuerbaren Energien im Strommix sowie die damit verbundenen Anforderungen an die Speicherung und Nutzung.