Ohrev vody v bazéne: Čo hovoria odborníci?

Domáce bazény sú v súčasnosti pomerne bežným komfortom. Jednou z možností ohrevu vody v bazéne je využitie tepelného čerpadla.

Dátum publikácie - 29.07.2020

Pri bazénoch rozlišujeme dve základné prevedenia: vonkajšie a vnútorné. Pri stanovení potreby energie pre ich dohrev musíme stanoviť alebo odhadnúť tepelné straty bazéna

Pri vonkajších bazénoch je najväčší podiel strát z vodnej hladiny. Zväčša ide až o 90 % z celkových strát. Pretože hlavná strata vzniká ako dôsledok odparovania, veľmi záleží na vonkajšej teplote a vetre. V prípade nezakrytej hladiny pri mraze a vetre môže ísť aj o viac ako 1 kW na 1 m2 hladiny. 

Pri priemerných podmienkach sa strata obvykle počíta na úrovni 0,15 – 0,20 kW/m2. Kvalitné zakrytie a zastrešenie bazéna zníži tieto straty na hodnotu, ktorá sa približuje hodnote vnútorného bazéna.

Pre vnútorný bazén obvykle uvažujeme o priemernej tepelnej strate 75 W/m2, pričom mimo času užívania je bazén zakrytý. Ak bazén zakrytý nie je, použijeme hodnotu 150W/m2

Z hľadiska výkonu tepelného čerpadla v prípade vnútorného bazéna ďalej započítavame tepelnú stratu bazénovej haly, ako ďalšej miestnosti v dome, avšak s vysokou vnútornou teplotou: 26 – 32 °C. Podľa toho, akú teplotu vzduchu chceme v miestnosti s bazénom mať.

Dohrev bazéna programujte s filtráciou

Často je denný dohrev bazéna spojený s filtráciou. Výkon výmenníka musí preto zodpovedať dohriatiu bazéna napríklad za šesť hodín – podľa toho, ako dlho má filtrácia bežať. Tento spôsob je technologicky najjednoduchší, a teda lacnejší. Samozrejme, je možné zabezpečiť úplne samostatný ohrev. V tomto prípade je však nutné zaobstarať si navyše dve obehové čerpadlá a potrebné armatúry.

Dohrev bazéna, teda aj filtráciu, je dobré naprogramovať na noc. Vtedy je dom v nočnom útlmovom režime a výkon využitý na dohrev sa neprejaví na teplote vzduchu v dome. Tým sa zníži aj používanie elektrokotla, ktorý sa inštaluje s tepelným čerpadlom ako tzv. bivalentný zdroj.

Pri vonkajších bazénoch predpokladáme len sezónne používanie v čase, keď sa vykuruje málo alebo vôbec. Z hľadiska voľby výkonu tepelného čerpadla nemusíme započítavať výkon pre dohrev sezónneho vonkajšieho bazéna. Výnimkou je situácia, ak je potreba vonkajšieho bazéna rovnaká (alebo vyššia) ako potreba samotného domu.

Zatiaľ sme hovorili o využití tepelných čerpadiel vzduch-voda. Ich výhodou je, že vzduchu je neobmedzené množstvo. Najmä vonkajšie bazény vykurujeme v období, keď je vzduch teplý a tepelné čerpadlo vzduch-voda poskytuje vysoký výkon.

Ako je to s použitím systému zem-voda?

Dôležitým faktorom je dimenzovanie zemných vrtov alebo plošného kolektora. Z ich „pohľadu“ je bazén zariadením navyše, pre ktoré sa musí dodávať teplo.

Vyššie uvedenú potrebu tepla pre bazén treba zohľadniť v ročnej energetickej bilancii a tú započítať do celkovej potreby tepla z vrtov alebo zemného kolektora. Približne môžeme odhadnúť, že pre vykurovanie bazéna bude potrebných 80 – 120 metrov ďalšieho vrtu, a to celkom nezávisle na tepelnej strate domu a použitom tepelnom čerpadle zem-voda.

Všetky uvedené hodnoty sú približné, pre každý individuálny prípad je nutné stanoviť potrebný výkon na základe konkrétneho výpočtu.

STIEBEL ELTRON od začiatku vkladal medzi funkcie regulátorov tepelných čerpadiel aj funkciu ohrevu bazéna. Moderné tepelné čerpadlá vzduch-voda STIEBEL ELTRON produktovej rady HPA-O CS Plus dokážu ohrievať bazén nezávisle na svojich ostatných funkciách. Kompaktný set s jednotkou HPA-O 8 CS Plus v súčasnosti ponúkame našim zákazníkom vo výhodnej cene iba 6 999 eur s DPH. 

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk