Pre aké produktové skupiny platí nové energetické štítkovanie?

Nové energetické štítkovanie platí pre všetky zariadenia na vykurovanie miestností a prípravu teplej vody – bez ohľadu na to, či sa jedná o elektrické, plynové alebo olejové prístroje – bez ohľadu na to, či ide o prietokové ohrievače vody, malolitrážne OV, nástenné OV, tepelné čerpadlá slúžiace na prípravu teplej vody a vykurovanie, solárne zásobníky alebo zásobníky s nepriamym ohrevom. Zariadenia sa hodnotia ich zatriedením do deviatich tried energetickej efektívnosti. V tomto prípade je trieda A++ tou najlepšou triedou. Naopak trieda  G označuje zariadenia s výrazne zlými hodnotami. Produkty od STIEBEL ELTRON sa bez výnimky nachádzajú v tých najlepších skupinách. Tepelné čerpadlá vzduch|voda od STIEBEL ELTRON dosiahnu budúcu triedu energetickej účinnosti A++ t.j. najvyššie možné hodnotenie.