Pre aké produktové skupiny platí energetické štítkovanie?

Energetické štítkovanie platí pre všetky zariadenia na vykurovanie miestností a prípravu teplej vody – bez ohľadu na to, či ide o elektrické, plynové, alebo olejové prístroje. Zahŕňa prietokové ohrievače vody, malé ohrievače vody, nástenné ohrievače vody, solárne ohrievače vody, ohrievače vody s nepriamym ohrevom alebo tepelné čerpadlá pre prípravu teplej vody a vykurovanie. 

Zariadenia sa hodnotia zatriedením do deviatich tried energetickej efektívnosti. V tomto prípade je trieda A+++ tou najlepšou triedou. Naopak, trieda G označuje zariadenia s výrazne zlými hodnotami. Produkty od STIEBEL ELTRON sa bez výnimky nachádzajú v tých najvyšších energetických triedach.