Budú niektoré produkty zakázané?

Cieľom uzákoneného nariadenia o ErP je splnenie minimálneho štandardu podľa vopred určených metód výpočtu energetickej efektivity zariadení. Produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto smernice, nesmú viac deklarovať zhodu CE, a tým sa nesmú ďalej predávať.

To sa však netýka tepelných čerpadiel na vykurovanie ani tepelných čerpadiel na prípravu teplej vody.