Bude nové energetické štítkovanie zavedené EÚ prekvapením?

Nie, stanovené ciele boli známe už dlhšie. Európska Únia (EÚ) zavádza nové energetické štítkovanie s cieľom zlepšiť vzájomnú porovnateľnosť zariadení na vykurovanie miestností a prípravu teplej vody. Práve v tomto je veľký potenciál pre úsporu energií v domácnosti. Na teplú vodu a kúrenie pripadá s takmer 90 % najväčšia miera spotreby energie v domácnosti.

Nové štítkovanie prináša možnosť lepšieho rozlišovania jednotlivých kategórií energetickej účinnosti, a tým zjednodušenie porovnania jednotlivých zariadení. Pomocou nového energetického štítkovania a rozšírenia tried podporí energetické štítkovanie EÚ dynamický vývoj trhu smerom k mimoriadne energeticky efektívnym zariadeniam.