Aký je časový plán?

Príslušná smernica sa koncom septembra 2013 objavila v oficiálnom zákonníku EÚ.

O dva roky neskôr, teda v septembri 2015, už museli byť zariadenia označované energetickými štítkami a technické údaje museli vypovedať o priradení k príslušnej energetickej triede. O ďalšie dva roky neskôr sa v rámci tepelných čerpadiel určených na vykurovanie doplní energetická trieda „A++“.

Ekologický dizajn: Dva roky po tom, čo dané nariadenie vstúpi do platnosti, sa v podstate zakážu triedy F a G – teda prakticky súčasne s nutnosťou energetického štítkovania. O ďalšie dva roky neskôr sa zakážu ďalšie energetické triedy. 5 rokov po nadobudnutí platnosti daného nariadenia dôjde k ďalšiemu sprísneniu.