Ako pracuje zariadenie DHE electronic comfort?

S cieľom plne elektronickej regulácie vsádza STIEBEL ELTRON na 4i technológiu. Kombinuje tri senzory s motorovým ventilom. Senzory zaznamenávajú teplotu na vstupe, teplotu na výstupe a prietokové množstvo. Neustála kompenzácia požadovanej a skutočnej teploty zaručuje, že želaná teplota bude presne dodržaná. Ak zariadenie pracuje na maximálny výkon, bude mať vyššia spotreba teplej vody automaticky za následok pokles teploty. Aby bola aj v tomto prípade dodržaná požadovaná teplota, reguluje motorový ventil automaticky nepatrne množstvo vody. Rušivé teplotné výkyvy pri sprchovaní tak patria minulosti. Deje sa to automaticky, bez toho, aby užívateľ čokoľvek z toho postrehol. Vysoký komfort – predovšetkým vtedy, ak sa má zásobovať viacero odberných miest. Nezávisle od spôsobu sprchovania a vonkajších vplyvov sa vďaka 4i technológii vždy dosiahne želaná teplota s presnosťou na jeden stupeň. Zmiešavanie so studenou vodou je zbytočné. Tým sa použije len skutočne potrebné množstvo energie a dosiahne sa primerane vysoká miera efektívnosti. STIEBEL ELTRON pretavila túto technológiu pre exkluzívny komfort do svojho špičkového modelu DHE SL electronic comfort.