Aké povinnosti vzniknú predajcom?

Predajcovia musia zabezpečiť, aby v súvislosti s povinnosťou energetického štítkovania (september 2015) mali zariadenia inštalované v predajniach na ich prednej strane viditeľne nalepený energetický štítok. V rámci akejkoľvek reklamy alebo v akýchkoľvek technických podkladoch musia byť uvedené údaje k energetickej triede zariadenia.