Rekuperácia je nové vetranie: Spoznajte jej výhody

Nízkoenergetická výstavba prináša do bežného slovníka mnoho nových pojmov. Jedným z nich je napríklad rekuperácia – ide o jednoslovný názov pre spätné získavanie energie. Tento princíp sa využíva pre zníženie energetickej náročnosti pri vetraní domu.

Dátum publikácie - 15.09.2021

Dostatočne vyvetraný dom je základom pre zdravý život a komfortné vnútorné prostredie nehnuteľnosti. Prečo bežné otváranie okien nestačí? Poďme sa pozrieť na to, aké výhody v praxi prináša vetranie s rekuperáciou a s čím sa môžeme v rámci tejto problematiky stretnúť.

Zníženie energetickej náročnosti domu

Pri návrhu domu sa výpočtom zisťuje, aká bude jeho tepelná strata. Jednou z častí tohto výpočtu je tepelná strata prestupom konštrukciami. Prenesene táto hodnota hovorí o tom, koľko tepla nám uteká cez pomyselnú bundu, do ktorej je dom zabalený. Táto tesná a teplá bunda však bráni prísunu vzduchu, ktorý je potrebný vo vnútri domu.

Ak rozopneme zips – otvoríme okno – a pustíme si dovnútra studený vzduch, je to nielen nepríjemné, ale zároveň tým stratíme veľa tepla. Na nový rodinný dom s úžitkovou plochou cca 150 m² predstavuje táto tepelná strata okolo 2 kW, čo môže predstavovať až 50 % celkovej tepelnej straty domu.

Vďaka predhriatiu vzduchu pomocou rekuperácie si vonkajší vzduch zohrejeme takmer zadarmo a tepelnú stratu klasickým vetraním môžeme takmer kompletne eliminovať.

To všetko pri neustálom prívode čerstvého vzduchu. V praxi to prináša menšiu investíciu do menšieho zdroja tepla a úsporu na účtoch za vykurovanie.

Koniec utierania prachu

Všetok vzduch, ktorý si púšťame do domu, prechádza cez účinné vzduchové filtre. Pri pravidelnej výmene a údržbe zachytia tieto filtre až 90 % veľkých prachových častíc, ktoré sú v znečistenom vzduchu.

Pochádzajú najmä z dopravy a spaľovania fosílnych palív. Vďaka vetraniu so zatvorenými oknami sa takmer odnaučíte utierať prach, pretože to jednoducho nebudete potrebovať.

Rekuperácia nie je klimatizácia

Rastúce letné teploty idú ruka v ruke s potrebou chladiť váš domov. Najčastejším a zároveň najznámejším systémom je klimatizačná jednotka na stene alebo v podhľade. Toto zariadenie si berie vzduch z miestnosti, ochladí ho a následne vracia v rovnakom množstve späť.

V rámci tohto procesu sa však neprivádza žiadny čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia pomocou vetracieho systému.

Čerstvý vzduch je možné ochladiť a privádzať do miestnosti pre zníženie teploty aj v rámci rekuperačnej jednotky. Tento vzduch sa však bežne prepravuje nezaizolovaným potrubím. Jeho teplota by mala byť minimálne 16 °C, aby nedochádzalo k zrážaniu vzdušnej vlhkosti na trubkách. 

Dostatočné množstvo čerstvého vzduchu na bežný rodinný dom je okolo 200 m³/h, čo zodpovedá chladiacemu výkonu len 0,6 kW na celý dom. Tento chladiaci výkon pokrýva solárnu energiu, ktorá dopadá na jeden meter okna.

Preto je pre celý dom nedostatočný.

Štandardným vetracím systémom možno čiastočne miestnosť ochladzovať a zvýšiť si pocitový komfort vnútorného prostredia, rozhodne však nemôžete počítať s plnohodnotným chladením.

Aký systém vetrania zvoliť?

Najčastejšou koncepciou je centrálny vetrací systém. Jeho súčasťou je vetracia jednotka vo veľkosti menšej práčky, ktorá visí na stene, alebo menšia jednotka na strope, ktorá sa nachádza v technickej miestnosti.

Z tohto srdca celého systému treba prepravovať vzduch pomocou vzduchových rozvodov medzi vonkajším a vnútorným prostredím. V rámci projektovania novostavby je jednoduchšie vysporiadať sa s priestorovými nárokmi na vzduchové rozvody. Centrálne vetranie však môžete zakomponovať aj do rozsiahlejších rekonštrukcií.

Jednoduchším variantom pre vetranie rekonštruovaných budov je decentrálny (lokálny) vetrací systém, pri ktorom prebieha výmena vzduchu pomocou niekoľkých malých jednotiek priamo cez vonkajšiu stenu. Aby ste získali bližšiu predstavu o vetracích systémoch a dokázali si ich ľahšie predstaviť, pustite si nasledujúce vysvetľujúce video.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk