Centrálne a decentrálne vetracie systémy s rekuperáciou: šetrite peniaze a energiu rozumne

Neustále úsilie šetriť energiou na vykurovanie domu vedie k snahe ušetriť energiu aj pri jeho vetraní. To má za následok zavádzanie systémov riadeného vetrania s rekuperáciou tepla.

STIEBEL ELTRON prišiel s prvými systémovými vetracími jednotkami rady LWZ v roku 1999. Systémovými preto, lebo zároveň obsahovali aj tepelné čerpadlo vzduch-voda, ktoré sa na centrálnom vetraní a rekuperácii zúčastňuje, jeho teplo dom vykuruje a s jeho pomocou sa tiež pripravuje teplá voda.

Ide o prístroje výhradne pre riadené vetranie a rekuperáciu LWZ 170 Plus, LWZ 180, LWZ 280 a LWZ 370 Plus s krížovým protiprúdovým výmenníkom a vzduchovými filtrami a tiež systémové prístroje LWZ 5 Premium a LWZ 8 Premium. Tieto systémové prístroje zabezpečia riadené vetranie a rekuperáciu tepla, avšak dvojstupňové – zapojí sa aj tepelné čerpadlo vzduch-voda a súčasne dom vykurujú, pripravujú teplú vodu a v lete dom ochladzujú. LWZ 5 premium a LWZ 8 Premium sú teda obnoviteľné zdroje energie (OZE). Vedia tiež využívať termické, ako aj fotovoltické (FV) solárne kolektory. 

Ako vlastne tento systém funguje?

V dome sa v rámci stavby vytvoria rozvody vzduchu a odvedú sa do technickej miestnosti alebo tam, kde je inštalovaná jednotka LWZ. Dom z hľadiska riadeného vetrania a rekuperácie možno rozdeliť na dve časti: priestory, kde potrebujeme čistý vzduch – izby, spálňa a priestory so znečisteným vzduchom – kuchyňa, kúpeľne a toaleta.

Z priestorov so znečisteným vzduchom vzduch odsávame a v jednotkách LWZ 170, LWZ 180, LWZ 280 alebo LWZ 380 tento teplý a vlhký vzduch odovzdá v krížovom protiprúdovom výmenníku teplo čerstvému vzduchu nasávanému zvonka, čím ho predhreje. Vzduch privádzaný zvonku prechádza v jednotke LWZ účinným prachovým a peľovým filtrom. Predhriaty, čistý a navyše filtrovaný vzduch následne rozvádzame do izieb a spální. Chodby a schodisko patria k prechodovým priestorom, ktorými tiež prechádza vzduch. Sú preto vetrané rovnako.

Prístroje LWZ 5 CS Premium a LWZ 8 CS Premium majú vstavané jednotky (LWZ 170, LWZ 180, LWZ 280 a LWZ 380) a navyše majú aj tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tým prechádza vzduch, odvádzaný do vonkajšieho prostredia resp. záhrady, a znovu sa na ňom rekuperuje. Ich súčasťou je aj vstavaný elektrokotol, ktorý je veľkým pomocníkom v najväčších mrazoch. Slúži tiež ako záložný zdroj. 

Získaným teplom nielen vykurujeme dom, ale pripravujeme aj teplú vodu. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je reverzné, takže v lete môže pripravovať studenú vodu pre chladenie domu.

Vybavenie jednotiek LWZ vyzerá nasledovne:

Čoraz prísnejšia legislatíva pre novostavby vyžaduje, aby sa domy po roku 2020 stavali takmer s nulovou spotrebou energie. Štandardný výpočet tepelnej straty ráta so stratou prestupom stenami a oknami a stratou, ktorú spôsobuje hygienická výmena vzduchu bežným vetraním oknami.

Tá však závisí od veľkosti, teda objemu budovy a nemení sa, či už ide o špičkovo zateplený, alebo starý tehlový dom. Zvyčajne sa pohybuje okolo 3,0-3,5 kW a znižujeme ju riadeným vetraním s rekuperáciou tepla (môžeme ju znížiť dokonca o 60 až 70 %). Je to veľmi dôležité najmä pre nové budovy, pretože práve vetranie oknami zvykne byť najväčšou časťou tepelnej straty. Väčšou ako strata prestupom a celková energia vynaložená na prípravu teplej vody dohromady.

Jednotky LWZ, najmä LWZ 5 CS Premium a LWZ 8 CS Premium, ponúkajú vášmu domu komfort a aj to, že stavba vyhovie požiadavkám stavebného konania. Dokážu tiež spolupracovať s termickými solárnymi panelmi a inteligentnou fotovoltikou.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk