Solárne systémy

 • Plochý strešný kolektor SOL 27 premium

  Kolektor sa vyznačuje prvotriednym využitím energie a flexibilitou montážnych možností.

  K produktuZobraziť všetkých 26 produktov

  Solárna termika: Na slnečné strany domu

  Je čas načerpať slnečnú energiu – nielen na dovolenke, ale aj doma zo slnečných kolektorov.

  Budúce zásobovanie energiou sa zameriava na obnoviteľné zdroje energie. Slnko, vietor a vodu máme k dispozícii ako neobmedzené zdroje energie. V prípade solárnej termie sa energia slnečného žiarenia premieňa na teplo, ktoré sa využíva na podporu vykurovania a ohrevu pitnej vody.

  Slnečné vyhliadky

  Čísla, ktoré vás nadchnú: Slnko je nevyčerpateľným zdrojom energie. Ročne poskytne približne 3 000-krát viac energie ako je celosvetová spotreba.

  Aj na Slovensku svieti slnko až 1 900 hodín ročne, čo zodpovedá cca 1 000 kWh na meter štvorcový bezplatnej energie, ktorá sa dá premeniť na teplo. Vďaka tomu postačí už plocha kolektora 4 až 6 m2 na pokrytie celoročnej spotreby tepla 5-člennej rodiny až na 70 %.

  Výhody solárneho zariadenia

  • zníženie mesačných nákladov na energiu vďaka využitiu bezplatnej slnečnej energie
  • bezpečná investícia do budúcnosti
  • zhodnotenie vašej nehnuteľnosti
  • ohrev teplej vody bez CO2 na báze obnoviteľných zdrojov energie

  Aké solárne techniky sú k dispozícii?

  Pri získavaní využiteľnej slnečnej energie pre domácnosť sa v zásade rozlišujú dve metódy. Na jednej strane je fotovoltika. Takéto zariadenia premieňajú slnečné žiarenie na elektrický prúd. Menič premieňa nízkovoltový jednosmerný prúd na 230 V striedavý prúd. Na druhej strane je solárna termia. Týmto pojmom sa označuje premena energie žiarenia na teplo, ktoré sa využíva na podporu vykurovania a ohrevu teplej vody.

  Je váš dom vhodný na použitie solárneho zariadenia? Prinášame vám prehľad kritérií

  • Intenzita žiarenia je vo všetkých regiónoch Slovenska dostatočne veľká.
  • Ideálna je podľa možnosti plocha strechy bez tieňov s nasmerovaním od juhovýchodu po juhozápad a sklonom 20° až 60°.
  • Na ohrev úžitkovej vody je potrebný cca 1 m² plochy kolektora na osobu. Použitím plochy kolektora, ktorá je o niečo väčšia, sa dá dosiahnuť rovnaký zisk energie aj na západnej alebo východnej strane.
  • Ploché strechy sú takisto vhodné, navyše je možná montáž na stenu.

  Energetický štítok pre solárne zásobníky

  Hore je na štítku ErP uvedený výrobca (I) a názov modelu (II) produktu. Solárne zásobníky sa hodnotia zaradením do siedmich tried účinnosti. Písmeno A pritom označuje najlepšiu triedu energetickej účinnosti. Takmer všetky produkty spoločnosti STIEBEL ELTRON sú zaradené do najlepšej skupiny.