Príslušenstvo – solárne kolektory
AGWH – Technické dáta