Príslušenstvo – solárne kolektory
SOL R1 – Technické dáta