Split vs. monoblok: Veľké porovnanie tepelných čerpadiel vzduch-voda

Takmer nulová obsluha, teplo získavané z obnoviteľných zdrojov energie, vysoká účinnosť v kombinácii s komfortom bývania – to je len zlomok predností tepelného čerpadla vzduch-voda. Ak máte jasno v tom, že na vykurovanie domácnosti chcete využívať energiu okolitého prostredia, mali by ste si ujasniť i to, aký typ zariadenia bude pre vás najvhodnejší.

Dátum publikácie - 28.06.2023

Princíp fungovania tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda pracuje s energiou nakumulovanou v okolitom vzduchu. Keďže takto nahromadená energia je neustále k dispozícii, predstavuje efektívne riešenie z ekonomického (ušetrenie financií) aj ekologického hľadiska (obnoviteľný zdroj energie). 

Teplo dostupné z okolitého prostredia sa privedie k chladiacemu médiu pomocou výmenníka tepla – výparníka.

Následne chladiace médium dostane túto energiu na vyššiu teplotnú úroveň pomocou kompresora, aby sa prostredníctvom ďalšieho výmenníka tepla – kondenzátora – dala zužitkovať na vykurovanie alebo ohrev vody. Tepelné čerpadlo však viete využiť aj na príjemné chladenie vašej domácnosti.

Pre udržateľný komfort bývania

Vzduch zohriaty slnkom je neustále dostupný, a preto tepelné čerpadlá vzduch-voda dokážu permanentne odoberať dostatok energie na vykurovaciu prevádzku. Áno, aj v zime, keď je vzduch najchladnejší.

V tejto súvislosti je potrebné zmieniť aj jednotlivé prevádzkové režimy tepelného čerpadla (TČ):

 • Monovalentný – TČ je jediným zdrojom vykurovania v budove. Takáto prevádzka je vhodná pre všetky systémy nízkoteplotného vykurovania s teplotou na prívode max. do 55 °C. Napr. pre podlahové vykurovanie (35 °C).
 • Monoenergetický – TČ podporuje prídavné elektrické vykurovanie. Do cca -7 °C funguje ako jediný zdroj tepla, pod úrovňou tejto teploty dáva použitie prídavného vykurovania zmysel z hľadiska investícií a účinnosti.
 • Bivalentný alternatívny – TČ dodáva celkové vykurovacie teplo po určitú stanovenú vonkajšiu hodnotu. Keď klesne pod jej hranicu, TČ sa vypne a vykurovanie zabezpečuje iný zdroj tepla.
 • Bivalentný paralelný – v tomto prípade sú vonkajšie hraničné teploty stanovené dvojmo, to znamená, že pri prvej hodnote súčasne funguje TČ aj druhý zdroj tepla. TČ sa vypne až keď teplota klesne pod druhú hraničnú hodnotu. Preto je jeho podiel na ročnom výkone vyšší.

Pre nižšie prevádzkové náklady

Tepelné čerpadlo disponuje elektronickou reguláciou, pomocou ktorej nastavíte a zobrazíte prevádzkové parametre. V porovnaní napríklad s elektrokotlom sú však jeho prevádzkové náklady výrazne nižšie. Maximálne 25 % tepla pre domácnosť nakúpite vo forme elektriny a zvyšných 75 % získate zo vzduchu.

Tým pádom zadarmo.

Súčasťou tepelných čerpadiel je kompresor a tiež ventilátor. Preto sa prirodzene očakáva ich hlučnosť. Zbytočne.

STIEBEL ELTRON sa totiž problematike odhlučnenia venuje dlhodobo, výsledkom čoho sú tiché zariadenia, ktoré nerušia ani majiteľa, ani jeho susedov.

Pre novostavby aj zrekonštruované bývanie

Prednosťou tepelných čerpadiel vzduch-voda je neobmedzený zdroj energie. V porovnaní so systémom zem-voda nevyžadujú žiadnu investíciu do primárneho zdroja obnoviteľnej energie (napríklad plošného zemného kolektora).

Zároveň znižujú emisie oxidu uhličitého a ponúkajú úplnú energetickú nezávislosť na fosílnych palivách. Využitie nájdu v novom i rekonštruovanom bývaní, ideálne riešenie predstavujú pre rodinné domy, ale aj väčšie objekty.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú dostupné v niekoľkých produktových radách.

K dispozícii sú v prevedení pre vonkajšiu a pre vnútornú inštaláciu. Pri vonkajšej inštalácii sa nemusíte starať o prívod vzduchu a možno ho použiť aj v úzkych priestoroch medzi budovami.

Pri vnútornej inštalácii zase neriešite zladenie s domom – pohľadovo neruší (na fasáde sú len dve vzduchové mriežky).

Tepelné čerpadlá typu monoblok

Tento typ tepelného čerpadla sa vyrába a montuje ako celok, respektíve všetky komponenty chladiaceho systému sú súčasťou jedného kompaktného zariadenia. To znamená, že ventilátor, výparník, kompresor, expanzný ventil a kondenzátor sú v zariadení hermeticky uzatvorené a pri výrobe prechádzajú skúškou tesnosti.

Chladiaci systém je súčasťou vonkajšej jednotky. Riziko úniku chladiva v interiéri je teda vylúčené.

Výhody oproti prevedeniu split

 • Dokonalé vyladenie chladiarenského okruhu už vo fabrike. 
 • Menší počet rozmrazovania výparníka, cca 4 – 6 × denne (vďaka 0,8 mm rozostupu lamiel na výparníku).
 • Nižšie náklady, pretože do 0 °C možno počítať s pasívnym rozmrazovaním výparníka pomocou okolitého vzduchu.
 • Rozmrazovanie spätným chodom tepelného čerpadla.
 • Nižší hluk vďaka väčšiemu ventilátoru (tým pádom sú otáčky nižšie).
 • Vyššia výstupná teplota na ohrev vody
 • Dlhšia životnosť vďaka inovatívnej technológii rotačného prevedenia kompresora.
 • Vyššia účinnosť kompresora aj pri nižších vonkajších teplotách.
 • Možnosť umiestnenia vonkajšej jednotky na zem, čím sa zamedzí vibráciám cez konštrukcie domu.

Nevýhody oproti prevedeniu split

 • Priemery prepájacích potrubí sú väčšie.
 • Častým argumentom v neprospech riešenia monoblok je možnosť zamrznutia tepelného čerpadla pri dlhodobom výpadku elektriny. Takýto jav je však veľmi zriedkavý. Ak by však k nemu predsalen došlo, obavy nie sú na mieste. 90% domácností má svoj dom poistený a táto poistka sa vzťahuje aj na zariadenie tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlá typu split

V tomto prípade nie sú komponenty chladiaceho systému súčasťou jedného zariadenia, ale sú rozdelené medzi vonkajšiu a vnútornú jednotku. Tým pádom odpadá kontrola pri výrobe, pretože komplexná podoba zariadenia je možná až pri montáži.

Vyladenie systému preto nie je vopred zaručené. To znamená, že okrem kúrenára je pri montáži potrebný aj chladiar.

Výhody oproti prevedeniu monoblok

 • Pri výpadku elektriny nemôže dôjsť k zamrznutiu.
 • Menšie priemery prepájacích potrubí.

Nevýhody oproti prevedeniu monoblok

 • Pri výrobe nie je možné vykonať kontrolu chladiaceho systému.
 • Väčší počet rozmrazovania výparníka, cca 10 – 14 × denne (kvôli 0,4 mm rozostupu lamiel na výparníku).
 • Rozmrazovanie výparníka prebieha elektricky, čo značí aj vyššiu spotrebu elektrickej energie.
 • Vyššia hlučnosť v porovnaní s tepelným čerpadlom typu monoblok (ventilátor je malý).
 • Nižšia výstupná teplota – pri ohreve teplej vody pomáha elektrická špirála. 
 • Kratšia životnosť, keďže súčasťou zariadenia je zastaralá technológia piestového kompresora.
 • Účinnosť kompresora je vyššia iba pri vyšších vonkajších teplotách.
 • Vonkajšiu jednotku je potrebné zavesiť na obvodovú stenu, a to minimálne jeden meter od zeme – môže prenášať vibrácie do obytného priestoru.

Tepelné čerpadlá s vysokou účinnosťou

Energia zo vzduchu je zadarmo a pritom môže slúžiť na vykurovanie (ale aj chladenie) vašej domácnosti. Tak prečo to nevyužiť? Chce to len to správne zariadenie.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú ideálnym kandidátom, najmä, ak ide o typ monoblok s množstvom výhod. 

Jeho vysoká účinnosť vďaka inverterovej technológii a nízka hlučnosť sú len zlomkom z nich. Ak sa rozhodnete pre modely od renomovaného výrobcu, o dlhú životnosť sa nemusíte obávať.

Rovnako tak ani o počiatočnú investíciu – pri nákupe totiž môžete získať dotáciu vďaka programu Zelená domácnostiam.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk