Čo sú stacionárne ohrievače vody?

Pri vysokej spotrebe teplej vody na úrovni viac ako 100 litrov sa využívajú stacionárne ohrievače vody s objemom 100 – 500 litrov. Stacionárne ohrievače vody sa dodávajú s vypenenou tepelnou izoláciou, ktorá má za úlohu udržiavať čo najnižšie tepelné straty.

Vnútorné nádrže sú vyrobené zo smaltovanej ocele.

Je potrebné zvoliť také miesto inštalácie zariadenia, aby odberné miesta, v rámci ktorých sa často odoberá teplá voda v malých množstvách, boli zásobované čo najkratším vodovodným potrubím.

Ak sa pri výpočte potrebnej veľkosti ohrievača vody preukážu hraničné hodnoty, treba vždy zvoliť väčší objem ohrievača vody. Stacionárne ohrievače vody disponujú výmenníkom tepla a hodia sa na prípravu teplej vody v kombinácii s centrálnym vykurovacím zariadením.

Pri všetkých dostupných typoch je možnosť montáže elektrického ohrevu.