Čo sú uzatvorené (tlakové) stacionárne ohrievače vody?

 

Pri vysokej spotrebe teplej vody na úrovni viac ako 100 litrov sa využívajú stacionárne ohrievače vody s objemom 200 – 1 000 litrov. Voda sa ohrieva väčšinou počas nízkej tarify. Zásoby teplej vody sa udržiavajú na úrovni požadovanej teploty medzi 35 °C a 82 °C. Vnútorné kotle sú vyrobené z posmaltovanej ocele s antikoróznym ohrievacím telesom. Elektrická ohrievacia príruba sa inštaluje sériovo. Stacionárne ohrievače vody sa dodávajú buď s vypenenou tepelnou izoláciou, alebo sa na mieste inštalácie obklopia izolačným plášťom. Tento má za úlohu udržiavať čo najnižšie tepelné straty. Je potrebné zvoliť také miesto inštalácie zariadenia, aby odberové miesta, v rámci ktorých sa často odoberá teplá voda v malých množstvách, boli zásobované čo najkratším vodovodným potrubím.

Ak sa pri výpočte potrebnej veľkosti ohrievača preukážu hraničné hodnoty, treba vždy zvoliť väčší objem ohrievača. Elektrické stacionárne ohrievače vody s dodatočne inštalovaným výmenníkom tepla sa mimoriadne hodia na prípravu teplej vody v kombinácii s centrálnym vykurovacím kotlom. Použitím ohrievača vody sa dá ovplyvniť nepriaznivá prevádzka vykurovacieho zariadenia v letnom období (podmienená neustálym pohotovostným režimom celého systému). Táto kombinácia sa dá nainštalovať aj dodatočne.