Ako efektívne funguje tepelné čerpadlo?

Účinnosť tepelného čerpadla sa definuje koeficientom COP, ktorý udáva pomer tepelnej energie dodanej do domu a elektrickej energie, ktorá sa odobrala z elektrickej siete pre prevádzku tepelného čerpadla.

V prípade tepelných čerpadiel od STIEBEL ELTRON je hodnota COP 5, čo znamená, že na jednu jednotku elektrickej energie získate až päť jednotiek tepelnej energie.