Decentrálne vetracie systémy
LA 100 UB – Technické dáta