Centrálne vetracie systémy
LWF SDA 180/280 – Technické dáta